Podrška

U želji da unaprijedimo sistem redovnog održavanja Abacus® poslovnih programa, nakon detaljne analize potreba klijenata, odlučili smo da reorganizujemo sistem redovnog održavanja porograma u 4 paketa održavanja sa novim načinom prijave problema.

Sistem redovnog održavanja programa podrazumijeva sledeće pakete:

1.Besplatni paket
2.Basic paket
3. Standard paket
4. Premium paket

BESPLATNI PAKET

Besplatni paket obuhvata održavanje softvera koje podrazumijeva:

 • Pružanje usluga tehničke podrške putem elektronske pošte (email) u toku radnog vremena(ponedeljak – petak od 08 – 16h).
 • Vrijeme odziva ne smije biti duže  od 24h
 • Bez prioriteta odziva
BASIC PAKET

Basic paket obuhvata održavanje softvera koje podrazumijeva:

 • Pružanje usluga tehničke podrške putem telefona i interneta u toku radnog vremena (ponedeljak – petak od 08 – 16h)
 • Nadogradnju softvera (update) koja obuhvata unapređenje postojeće verzije softvera.
 • Ukupno 4 radna sata godišnje za pružanje tehničke podrške
 • Najniži nivo prioriteta odziva POS4.me d.o.o
STANDARD PAKET

 

Standard paket obuhvata održavanje Softvera koje podrazumijava:

 • Pružanje usluga tehničke podrške putem telefona i interneta u toku radnog vremena (ponedjeljak – petak od 8 do 16h)
 • Pružanje usluga tehničke podrške putem telefona i interneta van radnog vremena (radnim danima od 16 do 00h, subotom i nedeljom od 08 – 20h)
 • Nadogradnju softvera (update) koja obuhvata unapređenje postojeće verzije softvera.
 • Srednji nivo prioriteta odziva POS4.me d.o.o.
PREMIUM PAKET

Premium paket obuhvata održavanje Softvera koje podrazumijava:

 • Pružanje usluga tehničke podrške putem telefona i interneta 07-24h dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini
 • Izlazak na lokaciju korisnika u toku radnog vremena (ponedjeljak – petak od 8 do 16h)
 • Nadogradnju softvera (update) koja obuhvata unapređenje postojeće verzije softvera, prilagođavanje novonastalim zakonskim promjenama i zahtjevima korisnika
 • Najviši nivo prioriteta odziva POS4.me d.o.o

Prijava problema i smetnju u radu vrši se na neki od sledećih načina:

 • Pozivom na br telefona 020/221-750 u toku radnog vremena i 069/268-069 nakon radnog vremena
 • Slanjem mail-a na adresu support@pos4.me
 • Prijavom problema na portal tehničke podrške www.support.pos4.me